10.05.2016 09:14

Výsledky ZV Moravské derby 2016

výsledky Moravské derby 2016.pdf 

Zpráva vrchního rozhodčího: 

ZV Moravské derby organizačně zajišťoval KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno- venkov.

Za velmi příznivého počasí 18 stupňů a mírný jihovýchodní vítr. Přihlášených psů 24 + 1 náhradník. Nastoupilo 21 + se dopsal náhradník celkem na nástupu 22 psů. Z toho 11  KO, 1 ČF, 1 RWS, 3 POI , 1 VOK, 1 SPI, 4 MOK.

Slavnostní zahájení v areálu myslivecké střelnice ve Velkých Pavlovicích pod vedením ředitele zkoušek pana Josefa Ulici. Po veterinární prohlídce a předání květinových darů proběhlo losování psů do skupin a představení rozhodčích:

Posuzovali :   1. Skupinu pánové  Ing. Pavel Konečný a Bronislav Procinger

                     2. skupinu Jaroslav Malý a Petr Zvonař

                     3. skupinu Jan Šmikmátor a Jiří Hlouch.

Hledání probíhalo převážně v  jetelinových a travnatých porostech v prolukách mezi vinohrady a v lánech ozimé pšenice. Jeden z nejlépe zazvěřených revírů jižní Moravy.  Každý pes měl možnost vystavení a klidu jak na srstnaté zaječí a srnčí zvěři, tak na pernaté - bažantu a koroptvi. Někteří psi i několikrát.

Rozhodčí posuzovali dle platného zkušebního řádu pro ohaře a vůdcům svým posuzováním celkovým chováním a vyjadřováním, vyhlašováním a zdůvodňováním vyhlášené známky nedali příčinu ke stížnostem či protestům ze strany vůdců ani početné korony.

Předvedeno 22 psů

V I. ceně uspělo 18

Nedokončili 4

Vítězem Moravského derby se stal pointer Bert Bohemia Frony vedený zkušeným Jiřím Studýnkou.

Nejlepším psem plemene KO se stal Sid od Mohelského mlýna vedený Josefem Kačenkou a získal pracovní titul CACT.

R.CACT získala fena KO  Beauty Javořice vedená Miroslavem Kratochvílem.

 

Zdeněk Putna  vrchní  rozhodčí  Moravského  derby

 

—————

Zpět


Kontakt

Klub krátkosrstý ohař z. s.

Lešanská 1176/2A
141 00 Praha - Chodov


Číslo účtu: 1349982339/0800