19.09.2016 11:28

Výsledky Podzimních zkoušek CACT

Zpráva   vrchního   rozhodčího

Podzimní zkoušky se zadáváním pracovního  titulu CACT a R. CACT pořádál klub krátkosrstý ohař  Brno  pod záštitou OMS Břeclav v honitbě Mysliveckého  spolku Velké Pavlovice. Na nástupu  přivítal výcvikář klubu  všechny přítomné. VR rozdělil nastoupené psy do 3 skupin. Zkoušelo se v krytinách strniště jeteliny a kukuřice, hledání ve vyšších  travnatých  a jetelinovitých porostech.Revír dobře zazvěřený srstnatou a pernatou zvěří, každý  pes měl možnost vystavování  na bažantí  či zaječí  zvěři, prokázat klidy před touto  zvěří. Počasí  výborné pro práci psů, mírný  jihovýchodní  vítr pod mrakem.Chování  vůdců a korony ukázněné bez protestů, posuzováno  dle pravidel ZŘ.

Přihlášeno 13 psů, nastoupilo 12.

V I. ceně uspělo 11 psů, 1 pes ve druhé  ceně.

Datum:  17. 9. 2016                          vrchní rozhodčí Jaroslav Malý

 

1. místo - NKO Brita z Višňové s vůdcem Františkem Konečným s počtem bodů 296 I. cena CACT

2. místo - MOD Cedrik z Hanačova s vůdkyní MVDr. Alenou Kosovu s počtem bodů 292 I. cena CACT

3. místo - NKO Dedy Hastrmánek s vůdcem Pavlem Konečným s počtem bodů 292 I. cen res. CACT

 

Výsledková listina:

Výsledková_listina_se_známkami_PZ_ohařů.pdf

—————

Zpět


Kontakt

Klub krátkosrstý ohař z. s.

Lešanská 1176/2A
141 00 Praha - Chodov


Číslo účtu: 1349982339/0800