Jarní svod psů Blučina 25. 4. 2010

03.04.2010 14:39

Na svodu bylo předvedeno celkem 14 psů NKO, 17 celkem .

8 fen NKO

6 psů NKO

2 psi MOK

1 pes VOK

Všichni bez vad. 

Zpráva z jarního svodu psů
Klubový svod psů KKO Brno se konal na myslivecké chatě MS Blučina dne 25.dubna. Začátek byl naplánován na 8. hodin.
Po provedené veterinární přejímce byl proveden slavnostní nástup a zahájení, představen rozhodčí z exteriéru přítel Jiří Hlouch, který posuzoval všechny psíky .
Posouzeno bylo 17 psů.
Svodu psů byli přítomni místopředseda klubu Jaromír Gratcl, poradce chovu Jan Toman, ekonomka Jana Malá.
Kontrolní orgán z krajské veterinární zprávy,  neshledal žádné nedostatky.

Zdeněk Putna
výcvikář klubu

Fotogalerie: Jarní svod psů Blučina 25. 4. 2010