Klubové akce

Termíny klubových akcí v roce 2018
 
Jarní svod psů - pro všechna plemena
15. 4. 2018
Blučina od 8:00, startovné 100,-
 
Moravské derby - zkoušky vloh (CACT, res.CACT)
6. 5. 2018
Mikulčice, startovné 600,-/ člen 400,-
 

Klubová výstava KKO z.s. (CAJC, CAC, res.CAC, BOB)

27. 5. 2018

Slavkov - myslivna, poplatek za psa 500,- / za druhého psa 300,-
 
 
Jihomoravský pohár - Lesní zkoušky + zkoušky z vodní práce
28. 7. - 29. 7.  2018
Neslovice - Mohelno, startovné 1700,-/ člen 1300,-
 
 

Podzimní zkoušky se zadaním titulů CACT, res. CACT

25. 8. 2018

Velké Pavlovice, startovné 900,- / člen 700,-
 
 

Přihlášky zasílejte na adresu výcvikáře:

Zdeněk Putna

Mělčany 26

664 64

nebo na e-mail: zdenekputna@centrum.cz

Platba startovného za svo psů bude probíhat na místě ekonomce paní Janě Malé.

Platba z zkoušky účet klubu 1349982339/0800 variabilní symbol datum zkoušky.

Platba na místě v den konání zkoušek o 100 Kč dražší.
 
S dotazy na klubové akce se obracejte na výcvikáře klubu.