Označování štěňat narozených v ČR

Pro identifikaci štěňat jsou možné dva způsoby, tetování, nebo označování mikročipem.
V rámci jednoho klubu musí být štěňata označena schváleným způsobem. Vybraný 
způsob označování podléhá dohodě s pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být 
označen jednotným způsobem. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné 
knihy. Tetování, nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů. Tetování 
provádí poradce chovu, nebo soukromý veterinární lékař. Tetování se provádí v jednom 
z následujících míst:
- v uchu
- ve slabině
- na vnitřní straně stehna
Tetování potvrdí oprávněná osoba na příslušném formuláři. V případě nezbytného přetetování
je nutné uvést do PP změnu. Podmínky pro přetetování stanoví chovatelský klub
ve spolupráci s plemennou knihou.
Tento způsob označování je pro cestování se zvířetem do zahraničí použitelný do 2.července
2011. Po tomto datu musí být zvířata označena mikročipem. Označování mikročipem
provádí soukromý veterinární lékař. K označování je možné použít pouze mikročipy
splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení ISO 11784 a ISO 11785. Cena za očipování
jednoho štěněte je 650 Kč až 750 Kč.
Pro cestování je dále nutný pas zvířete. Je to doklad platný ve všech členských státech
Evropské unie. Každý pes je označen kódem země a pořadovým číslem přiděleným
Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního
lékaře.
Jan Toman
 

 


Kontakt

Klub krátkosrstý ohař z. s.

Lešanská 1176/2A
141 00 Praha - Chodov


Číslo účtu: 1349982339/0800