Ing. Pavel Konečný, vítěz JMP

Ing. Pavel Konečný, vítěz JMP