Aktuality

27.03.2018 09:19

Propozice a přihláška na klubovou výstavu ve Slavkově 2018

V dokumentech nově naleznete přihlášku a propozice k letošní klubové výstavě ve Slavkově.

Celý článek

—————

12.09.2017 09:45

VZ Memoriál Stanislava Hloucha 8. - 10. 9. 2017

Výsledkový listina:

Výsledková_listina_MSH 2017.pdf

 

VZ   jako    7.ročník memoriálu Stanislava Hloucha

První  dojmy z VZ  MSH

Je pátek 8. Září 2017, těsně po poledni  přijíždím do obce Kobylí na Moravě  a nad kopcem osázeným vinicí  zvaný od nepaměti  Lácary  svítí  sluníčko.Těším se na setkání  již  se starými přáteli z MS Kobylí  na Moravě.Při  výstupu z auta mě nádherně zavoní  maso na kotlíku u kterého  sedí  starší z bratrů Svobodových ve své  typické  zástěře.Srdečně se vítáme, ruka podání a přátelské poplácání od všech  přátel myslivců, kteří  se budou  následující  víkend starat o naší kynologickou  rodinu.Z lesa od Lácar vychází parta myslivců a to  sluníčko  na obloze se převtěluje do očí  kamaráda Luboše Blažka.Nevím jak to tento člověk dělá,ale jeho úsměv je nádherně pracovitý.Hospodář místního  MS a kynolog tělem a duší a jeho  rozzářený obličej hlásí  vše připravené.S ekonomkou Janou Malou  jejím  přítelem Jaroslavem a také s Jupem  začnem připravovat tiskové  středisko pro zdárný průběh 7. Ročníku Memoriálu  Stanislava Hloucha.Tentokrát s počítačovým expertem a členem výboru KO přítelem Františkem Konečným.Z vinic se vyloupne světlý offroad a přijíždí vedení  memoriálu z obhlídky revíru a míst kde se budou konat všestranné zkoušky. Srdečné objetí od ředitele memoriálu a člověka s rovným srdcem Vítka Svobody je na místě.V kuchyni se mihne krásná blondýnka, manželka ředitele i tam letí podání  rukou a přátelské úsměvy.Starší  z bratrů Svobodových  hlásí letos za vše může tato žena  a má  pravdu, protože svíčková nebo směs kotlíkových  mas je snad z grandhotelu.

Vítám se s vrchním rozhodčím přítelem Františkem Zahradníčkem, kamarád Broněk Procinger přijíždí od vody a i on co  by správce memoriálu hlásí  vše připravené.Kolem 16 hodiny dojíždí ostatní  rozhočí, všechny jménem KKO vítám, zvláštní objetí patří  dávnému príteli  Jendovi  Tomanovi.

Počítač jede na plné obrátky, Franta Konečný  a Jana Malá  zadávají poslední  informace a vše se připravuje na neoficiální zahájení a losování  7. Ročníku  Memoriálu  Stanislava Hloucha.

O průběhu zkoušek z pozice neztranné vás budu informovat v dalším příspěvku.

Vítězem 7. Ročníku MSH se stala Charka z Černých blat vedená  Jiřím  Pospíšilem   491 bodů.

 

Zdenek  Putna

autor je členem výboru KKO z.s.

Celý článek

—————

29.08.2017 08:20

PZ Velké Pavlovice 26. 8. 2017

Celý článek

—————

17.07.2017 12:27

ZVP Těšanský pohár 15. 7. 2017

Výsledková listina ke stažení:

Výsledková_listina_se_známkami_ZVP_ohařů (1).pdf 

Celý článek

—————

30.05.2017 09:00

Výsledky z KV 28. 5. 2017 ve Slavkově

Celý článek

—————

09.05.2017 09:22

Výsledky ZV Moravské derby CACT

Celý článek

—————

19.09.2016 11:28

Výsledky Podzimních zkoušek CACT

Zpráva   vrchního   rozhodčího

Podzimní zkoušky se zadáváním pracovního  titulu CACT a R. CACT pořádál klub krátkosrstý ohař  Brno  pod záštitou OMS Břeclav v honitbě Mysliveckého  spolku Velké Pavlovice. Na nástupu  přivítal výcvikář klubu  všechny přítomné. VR rozdělil nastoupené psy do 3 skupin. Zkoušelo se v krytinách strniště jeteliny a kukuřice, hledání ve vyšších  travnatých  a jetelinovitých porostech.Revír dobře zazvěřený srstnatou a pernatou zvěří, každý  pes měl možnost vystavování  na bažantí  či zaječí  zvěři, prokázat klidy před touto  zvěří. Počasí  výborné pro práci psů, mírný  jihovýchodní  vítr pod mrakem.Chování  vůdců a korony ukázněné bez protestů, posuzováno  dle pravidel ZŘ.

Přihlášeno 13 psů, nastoupilo 12.

V I. ceně uspělo 11 psů, 1 pes ve druhé  ceně.

Datum:  17. 9. 2016                          vrchní rozhodčí Jaroslav Malý

 

1. místo - NKO Brita z Višňové s vůdcem Františkem Konečným s počtem bodů 296 I. cena CACT

2. místo - MOD Cedrik z Hanačova s vůdkyní MVDr. Alenou Kosovu s počtem bodů 292 I. cena CACT

3. místo - NKO Dedy Hastrmánek s vůdcem Pavlem Konečným s počtem bodů 292 I. cen res. CACT

 

Výsledková listina:

Výsledková_listina_se_známkami_PZ_ohařů.pdf

Celý článek

—————

01.08.2016 12:51

Výsledky Jihomoravského poháru

Výsledková listina Lesní zkoušky: Výsledková_listina_se_známkami_LZ_ohařů.pdf

Výsledková listina ZVP: Výsledková_listina_se_známkami_ZVP_ohařů.pdf 

Zpráva VR z Jihomoravského poháru

Soutěž Jihomoravský pohár zkoušky lesní a vodní pořádané klubem KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno-venkov, v lese v Neslovicích nastoupeno 13 psů z toho 6 v I. ceně 2.  Ve II ceně a 5 psů neuspělo. V neděli vodní práce v Mohelně nastoupilo 13 psů z toho v I. ceně 8 psů ve druhé 3 psi a 2 psi neuspěli. Pořadatel připravil vyspělou a čerstvou zvěř. Zkoušky se konaly za slunečného počasí.

Zahájení a ukončení zkoušek vedl výcvikář klubu Zdeněk Putna, přivítal všechny významné hosty a sboru rozhodčích představil vůdce a jejich svěřence.

Vůdci předváděli zkušeně, mezi nimi i 3 ženy. Nebyl podán žádný protest ani stížnost. Rozhodčí dodržovali zkušební řád.

Pořadatelská organizace zkoušek na vysoké úrovni.

Poděkování patří Mysliveckému spolku Háj Neslovice v čele s Jaromírem Šmídkem a Mysliveckému spolku Mohelno v čele s Milošem Nováčkem.

 

 Jaroslav Malý

 Vrchní rozhodčí

Celý článek

—————

30.05.2016 12:53

Výsledky Speciální výstavy

Celý článek

—————

10.05.2016 09:14

Výsledky ZV Moravské derby 2016

výsledky Moravské derby 2016.pdf 

Zpráva vrchního rozhodčího: 

ZV Moravské derby organizačně zajišťoval KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno- venkov.

Za velmi příznivého počasí 18 stupňů a mírný jihovýchodní vítr. Přihlášených psů 24 + 1 náhradník. Nastoupilo 21 + se dopsal náhradník celkem na nástupu 22 psů. Z toho 11  KO, 1 ČF, 1 RWS, 3 POI , 1 VOK, 1 SPI, 4 MOK.

Slavnostní zahájení v areálu myslivecké střelnice ve Velkých Pavlovicích pod vedením ředitele zkoušek pana Josefa Ulici. Po veterinární prohlídce a předání květinových darů proběhlo losování psů do skupin a představení rozhodčích:

Posuzovali :   1. Skupinu pánové  Ing. Pavel Konečný a Bronislav Procinger

                     2. skupinu Jaroslav Malý a Petr Zvonař

                     3. skupinu Jan Šmikmátor a Jiří Hlouch.

Hledání probíhalo převážně v  jetelinových a travnatých porostech v prolukách mezi vinohrady a v lánech ozimé pšenice. Jeden z nejlépe zazvěřených revírů jižní Moravy.  Každý pes měl možnost vystavení a klidu jak na srstnaté zaječí a srnčí zvěři, tak na pernaté - bažantu a koroptvi. Někteří psi i několikrát.

Rozhodčí posuzovali dle platného zkušebního řádu pro ohaře a vůdcům svým posuzováním celkovým chováním a vyjadřováním, vyhlašováním a zdůvodňováním vyhlášené známky nedali příčinu ke stížnostem či protestům ze strany vůdců ani početné korony.

Předvedeno 22 psů

V I. ceně uspělo 18

Nedokončili 4

Vítězem Moravského derby se stal pointer Bert Bohemia Frony vedený zkušeným Jiřím Studýnkou.

Nejlepším psem plemene KO se stal Sid od Mohelského mlýna vedený Josefem Kačenkou a získal pracovní titul CACT.

R.CACT získala fena KO  Beauty Javořice vedená Miroslavem Kratochvílem.

 

Zdeněk Putna  vrchní  rozhodčí  Moravského  derby

 

Celý článek

—————


Kontakt

Klub krátkosrstý ohař z. s.

Lešanská 1176/2A
141 00 Praha - Chodov


Číslo účtu: 1349982339/0800