Aktuality

PZ Velké Pavlovice 26. 8. 2017

29.08.2017 08:20

Výsledková listina:

Výsledková_listina_se_známkami_PZ_ohařů 26.8.2017.pdf

Zpráva vrchního rozhodčího:

Zpráva_Vrchního_rozhodčího_26.8.2017.docx

ZVP Těšanský pohár 15. 7. 2017

17.07.2017 12:27

Výsledková listina ke stažení:

Výsledková_listina_se_známkami_ZVP_ohařů (1).pdf 

Výsledky z KV 28. 5. 2017 ve Slavkově

30.05.2017 09:00

KV__Slavkov_28_5_2017_vysledky.pdf

Výsledky ZV Moravské derby CACT

09.05.2017 09:22

Výsledková_listina_se_známkami_ZV_ohařů.pdf

Výsledky Podzimních zkoušek CACT

19.09.2016 11:28

Zpráva   vrchního   rozhodčího

Podzimní zkoušky se zadáváním pracovního  titulu CACT a R. CACT pořádál klub krátkosrstý ohař  Brno  pod záštitou OMS Břeclav v honitbě Mysliveckého  spolku Velké Pavlovice. Na nástupu  přivítal výcvikář klubu  všechny přítomné. VR rozdělil nastoupené psy do 3 skupin. Zkoušelo se v krytinách strniště jeteliny a kukuřice, hledání ve vyšších  travnatých  a jetelinovitých porostech.Revír dobře zazvěřený srstnatou a pernatou zvěří, každý  pes měl možnost vystavování  na bažantí  či zaječí  zvěři, prokázat klidy před touto  zvěří. Počasí  výborné pro práci psů, mírný  jihovýchodní  vítr pod mrakem.Chování  vůdců a korony ukázněné bez protestů, posuzováno  dle pravidel ZŘ.

Přihlášeno 13 psů, nastoupilo 12.

V I. ceně uspělo 11 psů, 1 pes ve druhé  ceně.

Datum:  17. 9. 2016                          vrchní rozhodčí Jaroslav Malý

 

1. místo - NKO Brita z Višňové s vůdcem Františkem Konečným s počtem bodů 296 I. cena CACT

2. místo - MOD Cedrik z Hanačova s vůdkyní MVDr. Alenou Kosovu s počtem bodů 292 I. cena CACT

3. místo - NKO Dedy Hastrmánek s vůdcem Pavlem Konečným s počtem bodů 292 I. cen res. CACT

 

Výsledková listina:

Výsledková_listina_se_známkami_PZ_ohařů.pdf

Výsledky Jihomoravského poháru

01.08.2016 12:51

Výsledková listina Lesní zkoušky: Výsledková_listina_se_známkami_LZ_ohařů.pdf

Výsledková listina ZVP: Výsledková_listina_se_známkami_ZVP_ohařů.pdf 

Zpráva VR z Jihomoravského poháru

Soutěž Jihomoravský pohár zkoušky lesní a vodní pořádané klubem KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno-venkov, v lese v Neslovicích nastoupeno 13 psů z toho 6 v I. ceně 2.  Ve II ceně a 5 psů neuspělo. V neděli vodní práce v Mohelně nastoupilo 13 psů z toho v I. ceně 8 psů ve druhé 3 psi a 2 psi neuspěli. Pořadatel připravil vyspělou a čerstvou zvěř. Zkoušky se konaly za slunečného počasí.

Zahájení a ukončení zkoušek vedl výcvikář klubu Zdeněk Putna, přivítal všechny významné hosty a sboru rozhodčích představil vůdce a jejich svěřence.

Vůdci předváděli zkušeně, mezi nimi i 3 ženy. Nebyl podán žádný protest ani stížnost. Rozhodčí dodržovali zkušební řád.

Pořadatelská organizace zkoušek na vysoké úrovni.

Poděkování patří Mysliveckému spolku Háj Neslovice v čele s Jaromírem Šmídkem a Mysliveckému spolku Mohelno v čele s Milošem Nováčkem.

 

 Jaroslav Malý

 Vrchní rozhodčí

Výsledky Speciální výstavy

30.05.2016 12:53

Povýstavní_katalog.pdf 

Výsledky_-_foto.pdf

Výsledky ZV Moravské derby 2016

10.05.2016 09:14

výsledky Moravské derby 2016.pdf 

Zpráva vrchního rozhodčího: 

ZV Moravské derby organizačně zajišťoval KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno- venkov.

Za velmi příznivého počasí 18 stupňů a mírný jihovýchodní vítr. Přihlášených psů 24 + 1 náhradník. Nastoupilo 21 + se dopsal náhradník celkem na nástupu 22 psů. Z toho 11  KO, 1 ČF, 1 RWS, 3 POI , 1 VOK, 1 SPI, 4 MOK.

Slavnostní zahájení v areálu myslivecké střelnice ve Velkých Pavlovicích pod vedením ředitele zkoušek pana Josefa Ulici. Po veterinární prohlídce a předání květinových darů proběhlo losování psů do skupin a představení rozhodčích:

Posuzovali :   1. Skupinu pánové  Ing. Pavel Konečný a Bronislav Procinger

                     2. skupinu Jaroslav Malý a Petr Zvonař

                     3. skupinu Jan Šmikmátor a Jiří Hlouch.

Hledání probíhalo převážně v  jetelinových a travnatých porostech v prolukách mezi vinohrady a v lánech ozimé pšenice. Jeden z nejlépe zazvěřených revírů jižní Moravy.  Každý pes měl možnost vystavení a klidu jak na srstnaté zaječí a srnčí zvěři, tak na pernaté - bažantu a koroptvi. Někteří psi i několikrát.

Rozhodčí posuzovali dle platného zkušebního řádu pro ohaře a vůdcům svým posuzováním celkovým chováním a vyjadřováním, vyhlašováním a zdůvodňováním vyhlášené známky nedali příčinu ke stížnostem či protestům ze strany vůdců ani početné korony.

Předvedeno 22 psů

V I. ceně uspělo 18

Nedokončili 4

Vítězem Moravského derby se stal pointer Bert Bohemia Frony vedený zkušeným Jiřím Studýnkou.

Nejlepším psem plemene KO se stal Sid od Mohelského mlýna vedený Josefem Kačenkou a získal pracovní titul CACT.

R.CACT získala fena KO  Beauty Javořice vedená Miroslavem Kratochvílem.

 

Zdeněk Putna  vrchní  rozhodčí  Moravského  derby

 

Zpráva z Jarního svodu v Blučině

19.04.2016 12:45

Svod loveckých psů Blučina 17.4.2016

 

Celkem předvedených psů   37

Z toho plemena:

Německý krátksrstý  ohař                                      17                     1x vada chrupu a skusu

Německý ohař dlouhosrstý                                     1  

Německý drátosrstý ohař                                       1   

Bavorský barvář                                                    1

Italský ohař sponone                                             1

Golden retrívr                                                       1

Vymarský ohař krátkosrstý                                      3

Gordonseter                                                         1

Český fousek                                                        3              

Maďarský ohař drátosrstý                                       3

Jezevčík    hrubosrstý                                            3

Jezevčík  dlouhosrstý                                             1

Jezevčík hladkosrstý                                              1

 

Posuzoval  MVDr. Čestmír Šrámek

Za krásného nedělního  slunečného počasí se na fotbalovém staionu FK Blučina na nástupu řadí 37 loveckých psů. Slavnostní Halali v podání Ing. Pavla Konečného vítá i  hosta z Německa. Klub KO se sídlem v Brně předává panu Zdeňku Burianovi pamětní list k životnímu jubileu. Po provedené veterinární kontroly je rozhodčím panem MVDr. Čestmírem Šrámkem posouzeno 37 psů různých plemen. Nejvíce zastoupené chovatelské stanice jsou Javořice a Z Vinného kraje ať už předvedenými psy nebo jejich rodiči.V početné koroně můžeme vidět zasloužilé kynology jako J. Šmídka, M.Nováčka, J.Herzána, J.Šmikmátora, J.Gratcla, J.Hloucha  a další uznávané kapacity moravské kynologie.

Za organizační zabezpečení patří velké uznání naším děvčatům: ekonomce klubu Janě Malé, matrikářce a spolupracovnici  MVDr. Šrámka paní Mgr. Stáni Midrlové a jednatelce klubu Ing.Janě Wassebauerové.

Putna Zdeněk   výcvikář klubu

Propozice pro Speciální výstavu

16.03.2016 08:36

Do klubových dokumentů dnes byly přidány propozice pro letošní Speciální výstavu.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>