Aktuality

Výsledky Jihomoravského poháru

01.08.2016 12:51

Výsledková listina Lesní zkoušky: Výsledková_listina_se_známkami_LZ_ohařů.pdf

Výsledková listina ZVP: Výsledková_listina_se_známkami_ZVP_ohařů.pdf 

Zpráva VR z Jihomoravského poháru

Soutěž Jihomoravský pohár zkoušky lesní a vodní pořádané klubem KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno-venkov, v lese v Neslovicích nastoupeno 13 psů z toho 6 v I. ceně 2.  Ve II ceně a 5 psů neuspělo. V neděli vodní práce v Mohelně nastoupilo 13 psů z toho v I. ceně 8 psů ve druhé 3 psi a 2 psi neuspěli. Pořadatel připravil vyspělou a čerstvou zvěř. Zkoušky se konaly za slunečného počasí.

Zahájení a ukončení zkoušek vedl výcvikář klubu Zdeněk Putna, přivítal všechny významné hosty a sboru rozhodčích představil vůdce a jejich svěřence.

Vůdci předváděli zkušeně, mezi nimi i 3 ženy. Nebyl podán žádný protest ani stížnost. Rozhodčí dodržovali zkušební řád.

Pořadatelská organizace zkoušek na vysoké úrovni.

Poděkování patří Mysliveckému spolku Háj Neslovice v čele s Jaromírem Šmídkem a Mysliveckému spolku Mohelno v čele s Milošem Nováčkem.

 

 Jaroslav Malý

 Vrchní rozhodčí

Výsledky Speciální výstavy

30.05.2016 12:53

Povýstavní_katalog.pdf 

Výsledky_-_foto.pdf

Výsledky ZV Moravské derby 2016

10.05.2016 09:14

výsledky Moravské derby 2016.pdf 

Zpráva vrchního rozhodčího: 

ZV Moravské derby organizačně zajišťoval KKO se sídlem v Brně pod záštitou OMS Brno- venkov.

Za velmi příznivého počasí 18 stupňů a mírný jihovýchodní vítr. Přihlášených psů 24 + 1 náhradník. Nastoupilo 21 + se dopsal náhradník celkem na nástupu 22 psů. Z toho 11  KO, 1 ČF, 1 RWS, 3 POI , 1 VOK, 1 SPI, 4 MOK.

Slavnostní zahájení v areálu myslivecké střelnice ve Velkých Pavlovicích pod vedením ředitele zkoušek pana Josefa Ulici. Po veterinární prohlídce a předání květinových darů proběhlo losování psů do skupin a představení rozhodčích:

Posuzovali :   1. Skupinu pánové  Ing. Pavel Konečný a Bronislav Procinger

                     2. skupinu Jaroslav Malý a Petr Zvonař

                     3. skupinu Jan Šmikmátor a Jiří Hlouch.

Hledání probíhalo převážně v  jetelinových a travnatých porostech v prolukách mezi vinohrady a v lánech ozimé pšenice. Jeden z nejlépe zazvěřených revírů jižní Moravy.  Každý pes měl možnost vystavení a klidu jak na srstnaté zaječí a srnčí zvěři, tak na pernaté - bažantu a koroptvi. Někteří psi i několikrát.

Rozhodčí posuzovali dle platného zkušebního řádu pro ohaře a vůdcům svým posuzováním celkovým chováním a vyjadřováním, vyhlašováním a zdůvodňováním vyhlášené známky nedali příčinu ke stížnostem či protestům ze strany vůdců ani početné korony.

Předvedeno 22 psů

V I. ceně uspělo 18

Nedokončili 4

Vítězem Moravského derby se stal pointer Bert Bohemia Frony vedený zkušeným Jiřím Studýnkou.

Nejlepším psem plemene KO se stal Sid od Mohelského mlýna vedený Josefem Kačenkou a získal pracovní titul CACT.

R.CACT získala fena KO  Beauty Javořice vedená Miroslavem Kratochvílem.

 

Zdeněk Putna  vrchní  rozhodčí  Moravského  derby

 

Zpráva z Jarního svodu v Blučině

19.04.2016 12:45

Svod loveckých psů Blučina 17.4.2016

 

Celkem předvedených psů   37

Z toho plemena:

Německý krátksrstý  ohař                                      17                     1x vada chrupu a skusu

Německý ohař dlouhosrstý                                     1  

Německý drátosrstý ohař                                       1   

Bavorský barvář                                                    1

Italský ohař sponone                                             1

Golden retrívr                                                       1

Vymarský ohař krátkosrstý                                      3

Gordonseter                                                         1

Český fousek                                                        3              

Maďarský ohař drátosrstý                                       3

Jezevčík    hrubosrstý                                            3

Jezevčík  dlouhosrstý                                             1

Jezevčík hladkosrstý                                              1

 

Posuzoval  MVDr. Čestmír Šrámek

Za krásného nedělního  slunečného počasí se na fotbalovém staionu FK Blučina na nástupu řadí 37 loveckých psů. Slavnostní Halali v podání Ing. Pavla Konečného vítá i  hosta z Německa. Klub KO se sídlem v Brně předává panu Zdeňku Burianovi pamětní list k životnímu jubileu. Po provedené veterinární kontroly je rozhodčím panem MVDr. Čestmírem Šrámkem posouzeno 37 psů různých plemen. Nejvíce zastoupené chovatelské stanice jsou Javořice a Z Vinného kraje ať už předvedenými psy nebo jejich rodiči.V početné koroně můžeme vidět zasloužilé kynology jako J. Šmídka, M.Nováčka, J.Herzána, J.Šmikmátora, J.Gratcla, J.Hloucha  a další uznávané kapacity moravské kynologie.

Za organizační zabezpečení patří velké uznání naším děvčatům: ekonomce klubu Janě Malé, matrikářce a spolupracovnici  MVDr. Šrámka paní Mgr. Stáni Midrlové a jednatelce klubu Ing.Janě Wassebauerové.

Putna Zdeněk   výcvikář klubu

Propozice pro Speciální výstavu

16.03.2016 08:36

Do klubových dokumentů dnes byly přidány propozice pro letošní Speciální výstavu.

Nové propozice pro ZV, PZ a Jihomoravský pohár

07.03.2016 08:28

Byly vloženy propozice pro Zkoušky vloh - Moravské derby se zadáním titulu CACT a res CACT, Podzimní zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT a Jihomoravský pohár ZVP + LZ.

Přihláška na Speciální výstavu 2016 vložena

29.02.2016 10:35

Dnes byla přidána přihláška na Speciální výstavu 2016 do sekce klubové dokumenty. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte do e-mailu paní Ing. Janě Wasserbauerové - wasserbauerovaj@gmail.com.

Výsledková tabulka PZ CACT 19. 9. 2015 Sokolnice

21.09.2015 08:19

PZ CACT Sokolnice 2015.pdf (188116)

Výsledková tabulka Memoriálu Stanislava Hloucha 2015

08.09.2015 08:24

Výsledková_listina_se_známkami_VZ_ohařů.pdf

Výsledková tabulka z Těšanského poháru 2015

13.07.2015 10:06

Výsledková tabulka z Těšanskéoh poháru ke stažení:

výsledková tabulka TP 2015.pdf 

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>